logo Aschwin Caris Architect

foto 1 foto 2
foto 3 foto 4

ASCHWIN CARIS ARCHITECT

ing Aschwin Caris architect
SBA Regnr. 1.061201.017
KvK 14109982

GSM 06-816 14241
www.ac-architect.nl
info@ac-architect.nl

Dorpstraat 2
6027 PG Soerendonk
tel. 0495-592345

privé:
Drie Eikenstraat 49
B-3620 Lanaken
0032-89 71 82 55

 

1 jaar verder...

Na 10 leerzame jaren bij ir. Will de Bruijn Architecten-Ingenieurs Bureau voor Architektuur en Stedebouw b.v. ben ik inmiddels al een jaar als "zelfstandig ondernemer" aan de slag.

Aschwin Caris zelfstandig architect was een lang gekoesterde droom die nu eindelijk concrete realiteit is geworden.

Een realiteit die me nog meer dan voorheen de mogelijkheid geeft om me als betrokken ontwerppartner te profileren in het bouwproces.

Mijn streven is nog steeds hetzelfde: voor iedere opdrachtgever een passend maatpak ontwerpen dat niet alleen aan de eisen van deze tijd voldoet, maar vooral ook invulling geeft aan de al dan niet uitgesproken verlangens van die specifieke opdrachtgever.

Ook mijn werkwijze is niet wezenlijk veranderd. Alvorens een antwoord te kunnen formuleren blijft het noodzakelijk om als architect eerst de vraag zelf te onderzoeken. Alleen zo kan samen met een opdrachtgever een antwoord worden gegenereerd dat een gebruiksvriendelijk bouwwerk oplevert met specifieke maatpak-oplossingen.

Wat wel verandert is, is de setting. Ontwikkeling en uitbreiding van kennis alsmede de mogelijkheid om flexibel en slagvaardig op projecten van verschillende schaalniveaus in te kunnen spelen, is voor een kleine zelfstandige niet evident. Daarom heb ik gekozen voor een kantoorlocatie binnen de muren van een groter architectenbureau. Mijn keuze was daarbij gevallen op BenW architecten in Soerendonk waar ik naast enkele geweldige sparringpartners ook een beroep kan doen op de nodige kennis en ervaring van het hele team. Door de graad van samenwerking per project met elkaar af te stemmen ontstaat er een synergie die voor mij en mijn opdrachtgevers resulteert in een optimaal resultaat voor zowel kleinschalige als ook grotere projecten. Een bewuste aanpak die zich afgelopen jaar als zeer positief heeft bewezen.

Het werkgebied en mijn bestaande klantenkring zijn niet ingrijpend veranderd. In de praktijk pendel ik tussen Lanaken en Soerendonk waarbij ik Limburg dus letterlijk van onder naar boven doorkruis en weer terug. In de 10 jaar bij de Bruijn heb ik een vaste groep van opdrachtgevers opgebouwd in deze provincie. Hen ben ik uiteraard persoonlijk blijven soigneren zoals ze dat van mij gewend zijn. Dat heeft behalve voor hen, gelukkig ook voor mij al de nodige vruchten afgeworpen. Dankzij hun positieve referenties is het aantal nieuwe opdrachten en opdrachtgevers inmiddels al behoorlijk uitgebreid. Voor mij is dit het bewijs dat je met goede ideeën in combinatie met een behoorlijke dosis inzet ook bij economisch zwaarder weer tot héél mooie resultaten kunt komen. Naast mijn oprechte dank voor het vertrouwen van mijn opdrachtgevers wil ik zeker ook Teo Baehler en Joep Wielders van BenW architecten mijn dank zeggen voor de kans die ze me vorig jaar hebben geboden door hun geweldige ondersteuning van dit nieuwe initiatief. Heren, bedankt!

Aschwin Caris architect